Postanite strateški partner
Home Page | Proizvodi

Plotovi

Drvo-art | POLUPROIZVODI | Elementi za vrata | Plotovi

Plotovi su radjeni prema modelima vrata iz kataloga. Nudimo ih obradjene i neobradjene. Obradjen plot podrazumeva da je plot okantovan, profalcan, obrušen, izbušen i prefurniran furnirom bukva, hrast, jasen i mahagoni. Neobradjen plot je samo zašperovan, sa nadmerom.

F1

F1>>>

F2

F2>>>

F3

F3>>>

F4

F4>>>

F5

F5>>>

F6

F6>>>

F7

F7>>>

F8

F8>>>

F9

F9>>>

F10

F10>>>

R1

R1>>>

R2

R2>>>

R3

R3>>>

R4

R4>>>

M1

M1>>>

M2

M2>>>

M3

M3>>>

M4

M4>>>

Proizvodi iz iste grupe

Štokovi

Pervajz lajsne

Plotovi

Sertifikati

Drvo Art Sertifikati

Novi katalog sobnih vrata

Drvo-art Cacak Katalog

Proizvodi i tehnička uputstva

SAYERLACK Srbija

Drvo-art d.o.o. 32000 Čačak, Potes Ključ bb, +381 32 55 73 521, +381 32 55 75 168, www.drvo-art.com